tirsdag 31. mai 2011

Bryting av is i Tempelfjorden / breaking ice in Tempelfjorden

Isbryting i Tempelfjorden
I natt, mellom 31 mai og 1.juni bryter vi råk i isen i Tempelfjorden for å få Båten i isen, Noorderlicht, ut av isen. Alle reisende henstilles til å vise stor aktsomhet ved kryssing og ferdsel på fjorden. Råken vil gå fra iskanten ytterst i Tempelfjorden til omtrentlig posisjon
N 78 24 30, Ø 016 59 49

Breaking of ice in Tempelfjorden

Tonight, the night between 31st May and 1st June we will break some ice in Tempelfjorden in order to take out the Boat in the Ice, Noortherlicht. All travellers are asked to exercise caution when crossing or travelling on the ice. The passage of open water will be from the ice edge in Tempelfjorden to, and around, this position N 78 24 30, E 016 59 49.

Solfrid Håkenstad
Basecamp Spitsbergen


Daglig leder

sh@basecampexplorer.com
+ 47 7902 4600
http://www.basecampexplorer.com

fredag 20. mai 2011

Bryting av is i Tempelfjorden / breaking ice in Tempelfjorden

 

Isbryting i Tempelfjorden
Fra den 23.mai bryter vi råk i isen i Tempelfjorden for å få Båten i isen, Noorderlicht, ut av isen. Alle reisende henstilles til å vise stor aktsomhet ved kryssing og ferdsel på fjorden. Råken vil gå fra iskanten ytterst i Tempelfjorden til omtrentlig posisjon
N 78 24 30, Ø 016 59 49

 

 

Breaking of ice in Tempelfjorden

From 23rd May we will break some ice in Tempelfjorden in order to take out the Boat in the Ice, Noortherlicht. All travellers are asked to exercise caution when crossing or travelling on the ice. The passage of open water will be from the ice edge in Tempelfjorden to, and around, this position N 78 24 30, E 016 59 49.

 

 

Solfrid Håkenstad
Basecamp Spitsbergen


Daglig leder

sh@basecampexplorer.com
+ 47 7902 4600
http://www.basecampexplorer.com

tirsdag 19. april 2011

Vær forsiktig på sjøis / Be cautious on sea ice

18.4 gikk to snøskutere gjennom isen i Tempelfjorden. Sysselmannen oppfordrer alle som ferdes på sjøis til å vise aktsomhet. Vi minner spesielt om at man bør unngå området øst for utløpet av Murdochelva, ved det såkalte Murdoch-hullet i Tempelfjorden. OBS: Murdoch-hullet kan variere i omfang og posisjon.

 

On the 18th of April two snow mobiles went through the ice in Tempelfjorden. The Governor urges everyone who is crossing the ice to be cautious.  We specially remind you to avoid the area to the east of the outflow of Murdochelva in Tempelfjorden, the so called Murdoch Hole. Please observe that the Murdoch Hole can vary in size and position.

fredag 8. april 2011

Bryting av is i van Mijen fjorden / Braking ice in van Mijen fjord

UNIS might break some of the sea ice in the area marked with red above between 8th April to 15th April.

UNIS phonenumber +47 952 83 511 in case you have questions regarding this.

Murdoch hullet i Tempelfjorden / The Murdoch hole in Tempelfjorden (open water)

UNIS rapporterer at Murdochhullet nå kun er dekket av en tynn hinne med snø og is og er veldig vanskelig å se. Selv om det går scooterspor rett over råka nå betyr det ikke at isen er trygg å ferdes på over råka.
ENDRING: Kartet er fjernet grunnet usikker posisjon. 
------------
UNIS reports that the ”Murdoch hole” (open water) is covered by a thin layer of snow and ice and that it is hard too see where the hole is. Even though there are snowmobile tracks crossing the hole it is not considered to be safe to drive across it.
EDIT: Map removed due to inaccurate position.


lørdag 19. mars 2011

Stort skred i Todalen / Large avalanche in Todalen

Det har gått et kjempestort skred 7 kilometer fra Adventdalen inn i Todalen. Per nå er det veldig vanskelig å komme seg forbi det.

 

Posisjon / Position N 78.07.00   E 15.49.14I

 

 

It has been a major avalanche in Todalen, 7 kilometers from Adventdalen. Right now it is very hard to travel across the avalanche. 

 

 

fredag 18. mars 2011

Isen i Sassenfjorden / The ice in the Sassen fjord

Guidene på SSU melder at isen på Sassenfjorden er blitt borte i løpet av siste storm. Iskanten lå i går (torsdag) fra utløpet av Sassenelva til Bjonapynten

 

The SSU guides report that the ice on the Sassenfjord has been swept away during the last stormy days. The ice edge was yesterday (Thursday) between the Sassen river and Bjonapynten

  

fredag 11. mars 2011

Fare for snøskred / Risk of avalanches

Sysselmannen har fått inn flere meldinger om snøskred i Longyearbyens nærområde. Kombinasjonen av mye vind og nedbør har ført til ustabile snøforhold og folk bør ta ekstra hensyn til skred de nærmeste dagene.

 

The Governor has received several new reports about avalanches close to Longyearbyen the last few days. The combination of precipitation and strong wind have lead to unstable snow-conditions and people should be extra cautious the next few days.

torsdag 3. mars 2011

Skred i Bolterdalen og Fritham/Avalanches in Bolterdalen and Fritham

Mye nedbør og vind har medført at det er flere skred som er utløst de siste dagene. Store skred er observert både i Bolterdalen og ved Fritham. LNS og flere privatpersoner har meldt inn fare for nye skred.

 

A lot of precipitation and wind have led to several avalanches the last few days. Large avalanches have been observed both in Bolterdalen and in Fritham. LNS and some private individuals have said that there is a risk for new avalanches.

 
 

tirsdag 22. februar 2011

Rasfare i Gruvedalen/risk of avalanches in Gruvedalen

 

 

Store Norske Spitsbergen Grubekompani melder om snøskred fra vestsida i Gruvedalen i Svea, det har kommet mye snø i området så hele Gruvedalen bør regnes som rasfarlig.

 

 

Store Norske Spitsbergen Grubekompani report that there have been avalanches on the west side of Gruvedalen in Svea, and they consider that there are risks of more avalanches in the whole valley

 

 

 

fredag 18. februar 2011

Bresprekk mellom Larsbreen og Lars Hiertafjellet / Crevasse between Larsbreen and Lars Hierta Mountain

Det er en dyp bresprekk som går horisontal høyt oppe på breen mot Lars Hiertatoppen. På kanten av denne sprekken hadde en del av en skavel fallt ned som gjorde sprekken ca. 5 m dyp, men sannsynligvis var sprekken mye dypere.

Bilde; Lars Hierta fjellet sett fra ryggen opp mot Trollsteinen i oktober 2010. Bresprekken er fremdeles åpen og sees tydelig midt i bildet. Kan være skummel for skikjørere.
GPS: UTM 33x
0511941
8677128There is a large horizontal crevasse in the Lars Hierta Mountain. It is still open even though the picture is taken in October.
Picture; Lars Hierta Mountain seen from the ridge of Trollsteinen. The crevasse is in the center of the picture. It is still open and may represent a threat to skiers.
GPS: UTM 33x
0511941
8677128

Meldt av/Reported by: Tessa van Drie

fredag 4. februar 2011

Isen i Sassenfjorden brutt opp / The ice in Sassenfjorden have broken


Isen i Sassenfjorden fra Vindodden og vestover er brutt opp. Det er ikke lenger forsvalig å ferdes på isen mellom Elveneset og Vindodden. Melder: Stig Onarheim
--------------
The ice in Sassenfjorden west of Vindodden have broken. It is no longer possible to travel on the ice between Elveneset and Vindodden. Reported by: Stig Onarheim

tirsdag 18. januar 2011

Ny feltlogg for Svalbard / New fieldlog for Svalbard

Etter tekniske problemer med den gamle løsningen har feltloggen for Svalbard fått et nytt hjem.

Feltloggen er et samarbeid mellom Svalbard reiselivsråd og Sysselmannen for å spre informasjon om kjente farer i terrenget. Hvis du har informasjon som kan være nyttig for andre, kan du sende en e-post til firmapost@sysselmannen.no eller info@svalbard.net slik at vi kan publisere det her.

After some problems with the old system the fieldlog have now got a new home.

Fieldlog is a collaboration between Svalbard tourism council and the Governor to inform about known hazards in the field. If you have information that may be useful for others, please send an email to firmapost@sysselmannen.no or info@svalbard.net so that we can publish it here.