fredag 27. februar 2015

Forskningsutstyr på isen i Sveabukta/ Research equipment on the ice in Sveabukta


Akvaplan-NIVA har i perioden 13. - 21. februar utført feltarbeid på isen i Sveabukta. Vi har saget hull i isen og satt ned totalt 8 konstruksjoner som nå er frosset fast, samt 2 såkalte kontrollhull på 1,5 x 1,5m. Farene med dette består i de to åpne hullene og den snaue meteren de konstruksjonene stikker opp, samt isblokkene som er dradd unna etter saging av hull. Hele området er nå godt merket med røde løypestikker med refleks. Dette er tenkt å være der frem til isen går.

During the period from 13 to 21 February, Akvaplan-NIVA  conducted fieldwork on the ice in Sveabukta. We have sawed a hole in the ice and put down a total of 8 structures that are now frozen, and two so-called control gaps of 1.5 x 1.5m. The dangers of this consists in the two open holes and the one meter high structures , as well as blocks of ice from the holes. The whole area is now well marked with red trail sticks with reflectors. The stuctures are going to be there until the ice goes.
 
 
Melder/ reported by: Rune Svendsen/ Akvaplan Niva

Varsel om svært dårlig vær i helgen/ Alert of very bad weather during this weekend


Sysselmannen har fått følgende melding fra Meteorologisk institutt:                    
Et kraftig lavtrykk flytter seg nordover i Norskehavet. Dette vil gi vindøkning på Svalbard lørdag kveld. Foreløpig ser det ut til å være godt samsvar i prognosene om denne utviklingen. Søndag ventes øking til østlig sterk kuling, langs vestkysten periodevis full storm. Tiltykning til snø og snøfokk kommer til å gi svært dårlige siktforhold. Det ventes mest snø på østkysten. Mandag morgen minker vinden til stiv kuling og det vil fortsatt snø.

Sysselmannen oppfordrer alle som har tenkt seg på tur til å ta hensyn til dette varselet.

The Governor has received the following message from the Norwegian Meteorological Institute:                

A strong low pressure system is moving northwards in the Norwegian Sea. This will give a wind increase in Svalbard Saturday night. So far the forecasts seem to be consistent about this Development. Sunday the wind is expected to increase to an easterly gale, along the west coast intermittently full storm. Snowfall and blowing snow is going to give very poor visibility. The most snow is expected in the East Coast. Monday morning the wind will decrease to gale and it will still snow.

Governor urges all who intend to go on trips to take this message into account.

 

 
 
 
Melder/ reported by: Meteorologisk institutt/ The Norwegian Meteorological Institute

onsdag 18. februar 2015

Store overhengende skavler i Fardalsbakken/ big overhanging cornices in Fardalsbakken

Det er store overhengende skavler fra vestsiden av passet på Longyearbreen og nedover siden av Fardalsbakken som kan falle ned og utløse skred.

Sysselmannen oppfordrer folk som skal på tur til å unngå skredfarlige områder.

There are big overhanging cornices from the west-side of the pass on Longyearbreen and downwards the side of Fardalsbakken that can fall down and release avalanches.

The Governor urges people that are going out on trips to avoid potential avalanche areas.

Melder/ reported by: Niklas Gerhardson/ Better Moments.fredag 13. februar 2015

VÆRVARSEL SØNDAG


Sysselmannen har mottatt følgende varsel fra Meteorologisk institutt i Tromsø:

Søndag vil et kraftig lavtrykk passere nordøstover gjennom Framstredet. Dette vil gi mye vind og nedbør på Svalbard i løpet av søndagen. Foreløpig ser det ut til å være godt samsvar i prognosene om denne utviklingen.

Søndag morgen ventes økning til sørøstlig storm, og tiltykning til snø og snøfokk med svært dårlige siktforhold. Etter hvert stigende temperatur. Natt til mandag minking igjen til sørlig stiv kuling og overgang til byger, etter hvert regnbyger i lavlandet.

Vedlagt bilde over vindstyrke søndag.

Sysselmannen oppfordrer alle som har tenkt seg på tur til å ta hensyn til dette varselet.

Fint om dere kan dele!

fredag 6. februar 2015

Skred i Bolterdalen/ Avalanche in Bolterdalen

Onsdag 5. februar gikk det skred i Bolterdalen ved ca posisjon N 78 08.530 E 015 58.496. Skredet har krysset den vanlige traseen med ca 80 meter og er opptil 4 meter tykt der.

Wednesday 5 February there was an avalanche in  Bolterdalen at ca position N 78 08.530 E 015 58.496. The avalanche has crossed over the regular traffic route by 80 meters and is about 4 meters thick there.

Melder/ reported by: Sysselmannen på Svalbard/ Green Dog Svalbard

onsdag 4. februar 2015

Doserspor til Svea / Dozer-tracks to Svea


AF Gruppen har starta med dosertransport mellom Longyearbyen og Svea på strekninga Todalen - Gangdalen - Slakbreen. Ver merksam på at det kan vera djupe spor på strekninga utover vinteren.

AF Gruppen has started transports by dozer between Longyearbyen and Svea in Todalen - Gangdalen - Slakbreen. Be aware of the possibility of deep tracks on this distance during the Winter.

Melder/ reported by: Ellinor Falkgjerdet/ AF Gruppen