tirsdag 31. mai 2011

Bryting av is i Tempelfjorden / breaking ice in Tempelfjorden

Isbryting i Tempelfjorden
I natt, mellom 31 mai og 1.juni bryter vi råk i isen i Tempelfjorden for å få Båten i isen, Noorderlicht, ut av isen. Alle reisende henstilles til å vise stor aktsomhet ved kryssing og ferdsel på fjorden. Råken vil gå fra iskanten ytterst i Tempelfjorden til omtrentlig posisjon
N 78 24 30, Ø 016 59 49

Breaking of ice in Tempelfjorden

Tonight, the night between 31st May and 1st June we will break some ice in Tempelfjorden in order to take out the Boat in the Ice, Noortherlicht. All travellers are asked to exercise caution when crossing or travelling on the ice. The passage of open water will be from the ice edge in Tempelfjorden to, and around, this position N 78 24 30, E 016 59 49.

Solfrid Håkenstad
Basecamp Spitsbergen


Daglig leder

sh@basecampexplorer.com
+ 47 7902 4600
http://www.basecampexplorer.com