søndag 31. januar 2016

Nylig utløst skred i Tverrdalen- Reindalen / Fresh avalanche in Tverrdalen- Reindalen

Det er er utløst skred i dag i Tverrdalen ca 4-500 meter før utløpet mot Reindalen på østsiden av dalen. Det meldes om mye løssnø i terrenget. Skuterfører som observerte skredet bekrefter at ingen er tatt i skredet.

There has been an avalanche today in Tverrdalen ca 4-500 meters before coming to Reindalen on the east side of the valley. There are reports of a lot of loose snow in the terrain. Snowmobile driver observing the avalanche confirms that no one was taken in the avalanche.onsdag 27. januar 2016

Knekt isbro i Gangdalen/ broken ice bridge in GangdalenCa en god kilometer før Gangskaret når man kommer sørfra er det en knekt isbro i skuterløypen. Den er ikke veldig dyp, men en skuter kan lett sette skien fast og få bråstopp.

UTM-posisjon E0520142 N8663638

About one kilometer before Gangskaret coming from the south there is a broken ice bridge in the snowmobile track. It is not very deep, but a snowmobile can easily get the ski stuck and get a hard stop.

UTM-position E0520142 N8663638

Melder/ reported by: Ellinor Falkgjerdet/ AF-Gruppen

mandag 25. januar 2016

Gjennomslag i elveleiet i Grøndalspasset/ fall-through in the riverbed at Grøndalspasset


Det er gjennomslag i isen på inntil en meter i elveleiet, i morenen i Grøndalspasset, og meget farlig å kjøre der. På brinken til venstre for sporet, retning Grøndalen, er det 5 cm nysnø som ikke har festet seg i isen, med blank isholke under, og farlig å ferdes der slik forholdene er nå.

There are fall-throughs in the ice of up to one meter in the riverbed in Grøndalspasset, and very dangerous to drive there. On the brink to the left of the track - direction Grøndalen - there is 5 cm fresh snow that is not sticking to the ice, with slippery ice underneath, and dangerous to driver there as the conditions are now.


 
 

Melder/ reported by: Steinar Rorgermoen/ Basecamp Spitsbergen