fredag 8. april 2011

Murdoch hullet i Tempelfjorden / The Murdoch hole in Tempelfjorden (open water)

UNIS rapporterer at Murdochhullet nå kun er dekket av en tynn hinne med snø og is og er veldig vanskelig å se. Selv om det går scooterspor rett over råka nå betyr det ikke at isen er trygg å ferdes på over råka.
ENDRING: Kartet er fjernet grunnet usikker posisjon. 
------------
UNIS reports that the ”Murdoch hole” (open water) is covered by a thin layer of snow and ice and that it is hard too see where the hole is. Even though there are snowmobile tracks crossing the hole it is not considered to be safe to drive across it.
EDIT: Map removed due to inaccurate position.