torsdag 3. mars 2011

Skred i Bolterdalen og Fritham/Avalanches in Bolterdalen and Fritham

Mye nedbør og vind har medført at det er flere skred som er utløst de siste dagene. Store skred er observert både i Bolterdalen og ved Fritham. LNS og flere privatpersoner har meldt inn fare for nye skred.

 

A lot of precipitation and wind have led to several avalanches the last few days. Large avalanches have been observed both in Bolterdalen and in Fritham. LNS and some private individuals have said that there is a risk for new avalanches.