onsdag 21. mars 2012

Åpen smeltevannskanal på Mittag-Lefflerbreen/ open meltwater channel on Mittag-Lefflerbreen

<<IMG_2364.jpg>> Smeltevannskanalen på Mittag-Lefflerbreen ligger åpen og går på tvers av skutersporet.


The meltwater channel on Mittag-Lefflerbreen is open and lies across the scooter track.

Rapportert av / reported by: Per Andreassen

mandag 12. mars 2012

Bresprekk/ vindhull i Rabotbreen / Crevasse/ wind hole in Rabotbreen

Det er meldt inn en bresprekk/ et vindhull i Rabotbreen. Det ligger i overgangen fra morenen til breen fra Sassendalen. Det går skuterspor ned i hullet som er ca 4 m bredt og 2 m langt.


A crevasse/ wind hole has been reported in Rabotbreen. It is located in the transition from the moraine onto the glacier from Sassendalen. There are scooter tracks going into the hole which is about 4m wide and 2 m long.


Meldt in/ reported by: Håkon EngebuVindhull i Königsbergbreen / Wind hole in Königsbergbreen

 

Det er meldt inn et vindhull i Königsbergbreen. Det ligger litt etter oppkjøringen fra morenen på breen i Mohnbukta. Det går skuterspor ned i hullet.

Rapportert posisjon er N 78 20.031 Ø 018 45.611

 

 

A wind hole has been reported in Königsbergbreen. It is located a little after driving from the moraine onto the glacier in Mohnbukta. There are scooter tracks going into the hole.

The reported position is N 78 20.031 E 018 45.611

 

 

Meldt av/ Reported by: Eivind Aksnes