torsdag 31. januar 2013

Vindhull Rabotbreen / Windhole Rabotbreen

Det er et vindhull på Rabotbreen på ca. posisjon N 78 16.584 Ø 018 07.145. Vindhullet er ca 3 meter dypt på det dypeste mot øst. Bildet er tatt fra vest.
 
There is a windhole on Rabotbreen, the position is ca. N 78 16.584 E 018 07.145. The windhole is ca 3 meters deep at the deepest in east. The picture is taken from west.
 
Melder/ reported by: Pål Higraff
 

tirsdag 29. januar 2013

Dype doserspor / Deep dozer track

AF Arctic AS utfører nå doser og tråkkemaskintransport mellom Longyearbyen og Svea i forbindelse med båtanløpet som var i forrige uke. Vær oppmerksom på at det kan være dype spor gjennom Todalen, Gangdalen, Reindalen og over Slakbreen. Veidekke og Arctic Drilling utfører også transporter i samme trase.
 
AF Arctic AS is now doing transports by dozer between Longyearbyen and Svea in connection with the ship arrival last week. They wish to inform that there can be deep tracks in Todalen, Gangdalen, Reindalen and over Slakbreen. Veidekke and Arctic Drilling are also doing transports on the same route.
 
Melder/ reported by: Olav Grave, AF Gruppen
 

onsdag 23. januar 2013

Vindhull - brink / windhole - brink

Det har bygget seg opp et vindhull i forbindelse med en elvebrink i Agardhdalen.
Posisjonen er N78 06.936 E18 15.526.
 
In connection with a river brink there is a windhole in Agardhdalen.
The position is N78 06.936 E18 15.526.
 
 
Rapportert av/ reported by: Margrete Keyser.

Feltlogg 2013

Vintersesongen er i gang og vi oppfordrer alle som ferdes i felt om å følge med på Feltloggen og bidra med informasjon. Dersom du ser noe ute i felt som du mener bør inn i loggen, ta kontakt med reiselivsrådgiver Margrete Keyser på telefon 79024323 eller mnk@sysselmannen.no. Utenom arbeidstid kan vakthavende hos Sysselmannen kontaktes på 79021222. Husk å ta GPS-posisjon og bilder.
 
Husk at informasjonen som legges ut her er steds- og tidsspesifikk og ikke sier noe om forholdene for øvrig!
 
The winter season has started and we ask everyone traveling in the field to follow Feltloggen and to contribute with information. If you see something in the field that you think should be in the log, please contact tourism adviser Margrete Keyser by phone: 79024323 or by e-mail: mnk@sysselmannen.no. Outside working hours you can contact the Governor’s officer on duty at 79021222. remember to take the GPS-position and pictures.
 
Remember that the information on Feltloggen is specific in time and location, and does not say anything about the conditions elsewhere!