tirsdag 22. februar 2011

Rasfare i Gruvedalen/risk of avalanches in Gruvedalen

 

 

Store Norske Spitsbergen Grubekompani melder om snøskred fra vestsida i Gruvedalen i Svea, det har kommet mye snø i området så hele Gruvedalen bør regnes som rasfarlig.

 

 

Store Norske Spitsbergen Grubekompani report that there have been avalanches on the west side of Gruvedalen in Svea, and they consider that there are risks of more avalanches in the whole valley

 

 

 

fredag 18. februar 2011

Bresprekk mellom Larsbreen og Lars Hiertafjellet / Crevasse between Larsbreen and Lars Hierta Mountain

Det er en dyp bresprekk som går horisontal høyt oppe på breen mot Lars Hiertatoppen. På kanten av denne sprekken hadde en del av en skavel fallt ned som gjorde sprekken ca. 5 m dyp, men sannsynligvis var sprekken mye dypere.

Bilde; Lars Hierta fjellet sett fra ryggen opp mot Trollsteinen i oktober 2010. Bresprekken er fremdeles åpen og sees tydelig midt i bildet. Kan være skummel for skikjørere.
GPS: UTM 33x
0511941
8677128There is a large horizontal crevasse in the Lars Hierta Mountain. It is still open even though the picture is taken in October.
Picture; Lars Hierta Mountain seen from the ridge of Trollsteinen. The crevasse is in the center of the picture. It is still open and may represent a threat to skiers.
GPS: UTM 33x
0511941
8677128

Meldt av/Reported by: Tessa van Drie

fredag 4. februar 2011

Isen i Sassenfjorden brutt opp / The ice in Sassenfjorden have broken


Isen i Sassenfjorden fra Vindodden og vestover er brutt opp. Det er ikke lenger forsvalig å ferdes på isen mellom Elveneset og Vindodden. Melder: Stig Onarheim
--------------
The ice in Sassenfjorden west of Vindodden have broken. It is no longer possible to travel on the ice between Elveneset and Vindodden. Reported by: Stig Onarheim