torsdag 22. januar 2015

Feltlogg vinteren 2015


Vintersesongen er i gang og vi oppfordrer alle som ferdes i felt om å følge med på Feltloggen og bidra med informasjon. Dersom du ser noe ute i felt som du mener bør inn i loggen, ta kontakt med reiselivsrådgiver Margrete Keyser på telefon 79 02 43 23 eller mnk@sysselmannen.no. Utenom arbeidstid kan vakthavende hos Sysselmannen kontaktes på 79 02 12 22. Husk å ta GPS-posisjon og bilder.   
 
Informasjonen som legges ut her er steds- og tidsspesifikk og sier ikke noe om forholdene forøvrig!
 
Vi minner om dagens foredrag på Svalbardseminaret: "Ut på tur - vær godt forberedt!" som holdes av Sysselmannen på Svalbard Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps og UNIS.
 

The winter season has started, and we ask everyone traveling in the field to follow Feltloggen and to contribute with information. If you see something in the field that you think should be in the log, please contact tourism adviser Margrete Keyser by phone: 79 02 43 23 or by e-mail: mnk@sysselmannen.no. Outside working hours you can contact the Governor’s officer on duty at 79 02 12 22. Remember to take the GPS-position and pictures!   
 
The information on Feltloggen is specific in time and location, and does not say anything about the conditions elsewhere!