lørdag 19. mars 2011

Stort skred i Todalen / Large avalanche in Todalen

Det har gått et kjempestort skred 7 kilometer fra Adventdalen inn i Todalen. Per nå er det veldig vanskelig å komme seg forbi det.

 

Posisjon / Position N 78.07.00   E 15.49.14I

 

 

It has been a major avalanche in Todalen, 7 kilometers from Adventdalen. Right now it is very hard to travel across the avalanche. 

 

 

fredag 18. mars 2011

Isen i Sassenfjorden / The ice in the Sassen fjord

Guidene på SSU melder at isen på Sassenfjorden er blitt borte i løpet av siste storm. Iskanten lå i går (torsdag) fra utløpet av Sassenelva til Bjonapynten

 

The SSU guides report that the ice on the Sassenfjord has been swept away during the last stormy days. The ice edge was yesterday (Thursday) between the Sassen river and Bjonapynten

  

fredag 11. mars 2011

Fare for snøskred / Risk of avalanches

Sysselmannen har fått inn flere meldinger om snøskred i Longyearbyens nærområde. Kombinasjonen av mye vind og nedbør har ført til ustabile snøforhold og folk bør ta ekstra hensyn til skred de nærmeste dagene.

 

The Governor has received several new reports about avalanches close to Longyearbyen the last few days. The combination of precipitation and strong wind have lead to unstable snow-conditions and people should be extra cautious the next few days.

torsdag 3. mars 2011

Skred i Bolterdalen og Fritham/Avalanches in Bolterdalen and Fritham

Mye nedbør og vind har medført at det er flere skred som er utløst de siste dagene. Store skred er observert både i Bolterdalen og ved Fritham. LNS og flere privatpersoner har meldt inn fare for nye skred.

 

A lot of precipitation and wind have led to several avalanches the last few days. Large avalanches have been observed both in Bolterdalen and in Fritham. LNS and some private individuals have said that there is a risk for new avalanches.