torsdag 24. mai 2012

Usikre forhold i Vannledningsdalen / Unsafe conditions in Vannledningsdalen

 

Bydrift melder at folk ikke må ferdes i Vannledningsdalen på grunn av at brøytekantene ikke er stabile. Det er mye snø, og det er steiner i snøen.

Bydrift ønsker derfor at folk ikke ferdes i Vannledningsdalen, da det ikke er trygt.

 

Bydrift announces that people should not travel in Vannledningsdalen, because the snow banks are not stable. There is a lot of snow, and there are rocks in the snow. Bydrift therefore requests that people do not travel in Vannledningsdalen as it is not safe.

 

Rapportert av/ reported by: Kjersti Holte, Bydrift

 

onsdag 21. mars 2012

Åpen smeltevannskanal på Mittag-Lefflerbreen/ open meltwater channel on Mittag-Lefflerbreen

<<IMG_2364.jpg>> Smeltevannskanalen på Mittag-Lefflerbreen ligger åpen og går på tvers av skutersporet.


The meltwater channel on Mittag-Lefflerbreen is open and lies across the scooter track.

Rapportert av / reported by: Per Andreassen

mandag 12. mars 2012

Bresprekk/ vindhull i Rabotbreen / Crevasse/ wind hole in Rabotbreen

Det er meldt inn en bresprekk/ et vindhull i Rabotbreen. Det ligger i overgangen fra morenen til breen fra Sassendalen. Det går skuterspor ned i hullet som er ca 4 m bredt og 2 m langt.


A crevasse/ wind hole has been reported in Rabotbreen. It is located in the transition from the moraine onto the glacier from Sassendalen. There are scooter tracks going into the hole which is about 4m wide and 2 m long.


Meldt in/ reported by: Håkon EngebuVindhull i Königsbergbreen / Wind hole in Königsbergbreen

 

Det er meldt inn et vindhull i Königsbergbreen. Det ligger litt etter oppkjøringen fra morenen på breen i Mohnbukta. Det går skuterspor ned i hullet.

Rapportert posisjon er N 78 20.031 Ø 018 45.611

 

 

A wind hole has been reported in Königsbergbreen. It is located a little after driving from the moraine onto the glacier in Mohnbukta. There are scooter tracks going into the hole.

The reported position is N 78 20.031 E 018 45.611

 

 

Meldt av/ Reported by: Eivind Aksnes

 

fredag 17. februar 2012

Feltlogg 2012

 

Vintersesongen er i gang og vi oppfordrer alle som ferdes i felt om å følge med på Feltloggen og bidra med informasjon. Dersom du ser noe ute i felt som du mener bør inn i loggen, ta kontakt med  reiselivsrådgiver Margrete Keyser på telefon 79024323 eller mnk@sysselmannen.no. Utenom arbeidstid kan vakthavende hos Sysselmannen kontaktes på 414 03 165.

Husk at informasjonen som legges ut her er steds- og tidsspesifikk og ikke sier noe om forholdene for øvrig!

 

“--------“

 

The winter season has started and we ask everyone traveling in the field to follow Feltloggen and to contribute with information. If you see something in the field that you think should be in the log, please contact tourism adviser Margrete Keyser by phone: 79024323 or by e-mail: mnk@sysselmannen.no. Outside working hours you can contact the Governor’s  officer on duty at 414 03 165.

Remember that the information on Feltloggen is specific in time and location, and does not say anything about the conditions elsewhere!