torsdag 27. mars 2014

Mulig surge på Uvêrsbreen/ possible surge on Uvêrsbreen

Satellittbilder som er analysert av UNIS (CRIOS-prosjektet) viser at Uvêrsbreen har beveget seg i løpet av januar 2014. Det er ikke klart om det er en pågående surge per dags dato. Merk at fargene i kartet viser bevegelsen over en 11-dagers periode. Vær oppmerksom på at det kan ha oppstått nye sprekker.

 

Satellite pictures analysed by UNIS (CRIOS-project) show a sudden move of Uvêrsbreen early January 2014. It isn't clear yet if it is an ongoing surge or not. Note that the colors give the different speed in m/day over a period of 11 days.
Be aware of possible new crevasses.

 

Melder/ reported by: CRIOS project, UNIS via Feltlogg Ny-Ålesund

 

 

 

mandag 17. mars 2014

Kalving fra Tunabreen / calving from Tunabreen

Onsdag 12. mars ble det observer en stor kalving ca på midten av brefronten. Dette skapte bølger på 1 meter ca 200 meter fra brefronten i den sørøstre enden av breen og ca 600 meter fra der det kalvet. Bølgene knakk opp sjøisen til flak med 20 cm eller bredere sprekker i mellom. Etter en stund la bølgene seg og sprekkene lukket seg, men isen er oppsprukket og ferdsel på isen er risikabelt. Det ble funnet sprekker opp til 400 meter fra brefronten.

 

On Wednesday 12th March a large calving event from near the middle part of the ice front was observed. This event generated waves of at least 1m in amplitude at approximately 200m from the ice front in SE end of glacier and estimated distance of 600m to the calving spot further in the middle. These waves broke the sea ice into flakes with gaps between them opening temporarily up to 20 cm or more. After a short period the ice settled down and the gaps closed once more, leaving only the shoreline area a significant risk to travel. Fractures were found up to 400m from the ice-front

 

 

Melder/ reported by: Jukka Ikonen/ UNIS