fredag 11. mars 2011

Fare for snøskred / Risk of avalanches

Sysselmannen har fått inn flere meldinger om snøskred i Longyearbyens nærområde. Kombinasjonen av mye vind og nedbør har ført til ustabile snøforhold og folk bør ta ekstra hensyn til skred de nærmeste dagene.

 

The Governor has received several new reports about avalanches close to Longyearbyen the last few days. The combination of precipitation and strong wind have lead to unstable snow-conditions and people should be extra cautious the next few days.