tirsdag 24. november 2015

Smeltevannshull på Larsbreen/ Meltwater holes in Larsbreen

Det er observert flere ca 10 meter dype smeltevannshull i Larsbreen, like ved sporene som går oppover breen. Hullene er delvis dekket av snødrift og er vanskelige å se. Det går skispor rett forbi det ene hullet.

Posisjonene (vist som 1 og 2 på bildet) på de to hullene som er nærmest sporene er: E0513281, N8679487 og E0513283, N8679481 
 
There are observations of ca. 10 meter deep meltwaterholes in Larsbreen, close to the tracks that go up the glacier. The holes are partly covered by snowdrift and are difficult to see. There are skitracks passing very close to one of the holes.
The positions (shown as 1 and 2 on the picture) of the two holes closest to the ski tracks are: E0513281, N8679487 and E0513283, N8679481
 
 
 
 Melder/ reported by: Andreas Alexander

 

Feltloggen vinteren 2015-2016


Vintersesongen er i gang og vi oppfordrer alle som ferdes i felt om å følge med på Feltloggen og bidra med informasjon. Dersom du ser noe ute i felt som du mener bør inn i loggen, ta kontakt med reiselivsrådgiver Margrete Keyser på telefon 79 02 43 23 eller mnk@sysselmannen.no. Utenom arbeidstid kan vakthavende hos Sysselmannen kontaktes på 79 02 12 22. Husk å ta GPS-posisjon og bilder.   

Informasjonen som legges ut her er steds- og tidsspesifikk og sier ikke noe om forholdene forøvrig!

 
The winter season has started, and we ask everyone traveling in the field to follow Feltloggen and to contribute with information. If you see something in the field that you think should be in the log, please contact tourism adviser Margrete Keyser by phone: 79 02 43 23 or by e-mail: mnk@sysselmannen.no. Outside working hours you can contact the Governor’s officer on duty at 79 02 12 22. Remember to take the GPS-position and pictures!   

The information on Feltloggen is specific in time and location, and does not say anything about the conditions elsewhere!