fredag 18. februar 2011

Bresprekk mellom Larsbreen og Lars Hiertafjellet / Crevasse between Larsbreen and Lars Hierta Mountain

Det er en dyp bresprekk som går horisontal høyt oppe på breen mot Lars Hiertatoppen. På kanten av denne sprekken hadde en del av en skavel fallt ned som gjorde sprekken ca. 5 m dyp, men sannsynligvis var sprekken mye dypere.

Bilde; Lars Hierta fjellet sett fra ryggen opp mot Trollsteinen i oktober 2010. Bresprekken er fremdeles åpen og sees tydelig midt i bildet. Kan være skummel for skikjørere.
GPS: UTM 33x
0511941
8677128There is a large horizontal crevasse in the Lars Hierta Mountain. It is still open even though the picture is taken in October.
Picture; Lars Hierta Mountain seen from the ridge of Trollsteinen. The crevasse is in the center of the picture. It is still open and may represent a threat to skiers.
GPS: UTM 33x
0511941
8677128

Meldt av/Reported by: Tessa van Drie