onsdag 16. mars 2016

Iskanten i Petuniabukta/ the ice edge in Petuniabukta

Iskanten i Petuniabukta ser ut til å ligge såvidt sør for de par hyttene og installasjonene som står på vestsiden av bukta, ca halvveis utover Petuniabukta mot Mimerbukta/ Pyramiden. Bildet under ble tatt i går 16.3 og det var i tillegg en del is i Billefjorden som var i drift sørover. Har ingen informasjon om hvor tykk og sikker resten av isen er forøvrig.

The ice edge in Petuniabukta seems to be just south of the couple of cabins and installations that stand on the west siden of the bay, about halfways out from Petuniabukta towards Mimerbukta/ Pyramiden. The picture below was taken yesterday 16.3 and there was also some ice in Billefjorden that was drifting south. We have no information about the thickness or safety of the ice.Melder/ reported by: Margete Keyser/ Sysselmannen på Svalbard