fredag 17. februar 2012

Feltlogg 2012

 

Vintersesongen er i gang og vi oppfordrer alle som ferdes i felt om å følge med på Feltloggen og bidra med informasjon. Dersom du ser noe ute i felt som du mener bør inn i loggen, ta kontakt med  reiselivsrådgiver Margrete Keyser på telefon 79024323 eller mnk@sysselmannen.no. Utenom arbeidstid kan vakthavende hos Sysselmannen kontaktes på 414 03 165.

Husk at informasjonen som legges ut her er steds- og tidsspesifikk og ikke sier noe om forholdene for øvrig!

 

“--------“

 

The winter season has started and we ask everyone traveling in the field to follow Feltloggen and to contribute with information. If you see something in the field that you think should be in the log, please contact tourism adviser Margrete Keyser by phone: 79024323 or by e-mail: mnk@sysselmannen.no. Outside working hours you can contact the Governor’s  officer on duty at 414 03 165.

Remember that the information on Feltloggen is specific in time and location, and does not say anything about the conditions elsewhere!