tirsdag 18. januar 2011

Ny feltlogg for Svalbard / New fieldlog for Svalbard

Etter tekniske problemer med den gamle løsningen har feltloggen for Svalbard fått et nytt hjem.

Feltloggen er et samarbeid mellom Svalbard reiselivsråd og Sysselmannen for å spre informasjon om kjente farer i terrenget. Hvis du har informasjon som kan være nyttig for andre, kan du sende en e-post til firmapost@sysselmannen.no eller info@svalbard.net slik at vi kan publisere det her.

After some problems with the old system the fieldlog have now got a new home.

Fieldlog is a collaboration between Svalbard tourism council and the Governor to inform about known hazards in the field. If you have information that may be useful for others, please send an email to firmapost@sysselmannen.no or info@svalbard.net so that we can publish it here.