torsdag 24. mai 2012

Usikre forhold i Vannledningsdalen / Unsafe conditions in Vannledningsdalen

 

Bydrift melder at folk ikke må ferdes i Vannledningsdalen på grunn av at brøytekantene ikke er stabile. Det er mye snø, og det er steiner i snøen.

Bydrift ønsker derfor at folk ikke ferdes i Vannledningsdalen, da det ikke er trygt.

 

Bydrift announces that people should not travel in Vannledningsdalen, because the snow banks are not stable. There is a lot of snow, and there are rocks in the snow. Bydrift therefore requests that people do not travel in Vannledningsdalen as it is not safe.

 

Rapportert av/ reported by: Kjersti Holte, Bydrift