tirsdag 25. februar 2014

Ferdselsforbud ved Svea flyplass/ Restricted area at Svea airport

For å hindre uønsket ferdsel inne på sikkerhetsområdet rundt flyplassen i Svea, er dette området delvis inngjerdet. All trafikk eller ferdsel på innsiden av gjerdet/stikkene er forbudt uten klarering fra flytårnet. Ferdselsforbudet gjelder døgnet rundt, hver dag, uavhengig av om det foregår flytrafikk eller ikke.
 
To stop unwanted travel inside the security area around the airport in Svea, the area is partly fenced in. All traffic on the inside of the fence/ poles is forbidden without clearance from the airport tower. The restriction is in force day and night, every day, even if there is no air traffic going on at the time.
 
Melder/ reported by: Jan Ove Steinsmo- Svea flyplass/ Store Norske Spitsbergen Grubekompani
 

torsdag 20. februar 2014

Dosertransporter til Svea / dozer transports to Svea

AF-Gruppen vil gjennomføre dosertransport og muligens noe tråkkemaskintransport fra Longyearbyen til Svea i forbindelse med båtanløpet. Vær oppmerksom på at det kan bli dype spor på strekningen. Transportene starter opp i dag og vil pågå gjennom helgen og noen dager ut i neste uke.

 

AF-Gruppen is going to have transports by dozer and possibly some by snowcat from Longyearbyen to Svea in connection with the ship arrival. There can be deep tracks on the way to Svea. They’re starting up today and will continue through the weekend and a few days next week.

 

Melder/ reported by: Olav Grave/ AF-Gruppen

 

tirsdag 18. februar 2014

Skred i Skaret (Brøggerhalvøya)/ Avalanche at Skaret (Brøggerhalvøya)

Overhengende skavler har falt ned og utløst et skred i Skaret. Det henger fortsatt store skavler over det vanlige skutersporet. Det er meldt om flere skred på Brøggerhalvøya.

 

An avalanche slab was triggered by an unstable snow cornice at Skaret. Large snow cornices are still hanging above the "usual" scooter track. Other avalanches were reported around Brøggerhalvøya.

 

Melder/ reported by: Sebastien Barault/ Feltlogg Ny-Ålesund

Åpne smeltevannskanaler på Brøggerbreen/ open meltwater channels on Brøggerbreen

Det er observert åpne smeltevannskanaler og hull på Brøggerbreen i nærheten av det vanlige skutersporet.

Posisjoner:

Hull: N78 53.651 E11 50.508

Åpen smeltevannskanal: N78 53.188 E11 51.074

 

Open meltwater channels and holes have been spotted on Brøggerbreen nearby the "usual" scooter track.

Positions:

Hole: N78 53.651 E11 50.508

Open meltwater channel: N78 53.188 E11 51.074

 

Melder/ reported by: Sebastien Barault/ Feltlogg Ny-Ålesund

torsdag 6. februar 2014

Åpen smeltevannskanal på Scott Turnerbreen/ Open meltwaterchannel on Scott Turnerbreen

Det er en åpen smeltevannskanal i overgangen fra Scott Turnerbreen til morenen på ruten som går fra Bolterdalen til Tverrdalen og Reindalen. Smeltevannskanalen kan være vanskelig å se, og skutersporet er kun ca. 1,5 m bredt. På hver side av dette sporet er det et opp til fire meters fall.
Posisjon N78 06.456 E 15 58.186

There is an open meltwaterchannel in the transition from Scott Turnerbreen to the moraine on the route going from Bolterdalen to Tverrdalen and Reindalen. The meltwaterchannel can be difficult to see, and the snowmobile track is only 1,5 m wide. On each side of this track there is a fall of up to four meters.
Position N78 06.456 E 15 58.186

Melder/ reported by: Sysselmannen på Svalbard

onsdag 5. februar 2014

Skavl i Skaret (Brøggerpasset)/ steep snowdrift in Skaret (Brøggerpasset)

Det er en ca. tre meter høy skavl i Skaret (Brøggerpasset - mellom Skarsnuten og Steenfjellet) som er vanskelig å passere. Skavlen synes ikke og er farlig for folk som kommer fra sør og er svært vanskelige å forsere fra nord.

Posisjonen er N78 52.424; E011 51.355.

 

There is a three meter high snowdrift at Skaret (Brøggerpasset - between Skarsnuten and Steenfjellet) which is difficult to pass. The snowdrift is not visible and is dangerous for people travelling from the south. It is very difficult to pass from the north.

The position is N78 52.424; E011 51.355

 

Melder/ reported by: Thomas Andersen