fredag 22. februar 2013

Åpen smeltevannskanal på Kongsvegen / Open meltwaterchannel on Kongsvegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En av smeltevannskanalene på Kongsvegen er delvis åpen og uvanlig dyp og bred. Noen av de åpne partiene er midt i den normale ruta når man skal fra Kongsvegen til Uvêrsbreen. Omtrentlig koordinat på et av hullene: N 78 48.976' Ø 12 43.474'. Merk også at det kan være sprekker i passasjen ved Jensebu, da breen har endret seg mye her det siste året.
 
One of the melt-water channels at the Kongsvegen glacier is open and unusually wide and deep. Some of the open parts are in the middle of the normally safe route between Kongsvegen and Uvêrsbreen. Approx. coordinates for one of the holes: N 78  48.976' E 12 43.474'. Also note that the glacier next to Jensebu has changed a lot. There might be some crevasses.


Melder/ reported by: Linda Bakken

torsdag 21. februar 2013

Vindhull på Fjordnibba / Windhole on Fjordnibba

Det er et vindhull på Fjordnibba, ca. posisjon er N 78 21.675 Ø 17 00.802. Hullet er ca 2m dypt og 3-4m langt.

 

There is a windhole on Fjordnibba, the ca. position is N 78 21.675 E 17 00.802. The hole is about 2m deep and 3-4m long.

 

Melder/ reported by: Vemund Solli

tirsdag 19. februar 2013

Fortsatt dype doserspor / Still deep dozer tracks

Det utføres fortsatt dosertransport mellom Longyearbyen og Svea. Vær oppmerksom på at det kan være dype spor gjennom Todalen, Gangdalen, Reindalen og over Slakbreen. AF Arctic melder at tråkkemaskintransport vil foregå regelmessig de neste ukene fremover.

 

Transports by dozer are still being done between Longyearbyen and Svea. There can be deep tracks in Todalen, Gangdalen, Reindalen and over Slakbreen. AF Arctic is signaling that dozer transports will occur regularly the next weeks.

 

Melder/ reported by: Olav Grave, AF Gruppen

 

 

fredag 15. februar 2013

Smeltevannskanal/ vindhull i Tellbreen / Meltwaterchannel/ windhole in Tellbreen

Det er en smeltevannskanal med et vindhull i Tellbreen på ca. posisjon N 78 15.363 Ø 16 13.364. Kanalen/ hullet syntes ikke når man kjører nedover breen.

There is a meltwater channel with a wind hole in Tellbreen, the ca. position is N 78 15.363 E 16 13.364. The channel/ hole is not visible when you drive down the glacier.
Posisjon: 78'15.363, 016'13.364

Melder/ reported by: Thomas Andersen