mandag 18. april 2016

Råk brøytet ved iskanten i Van Mijenfjorden/ lead cut at the ice edge in Van Mijenfjorden

Ved iskanten i Van Mijenfjorden er det brøytet en liten råk i fastisen på posisjon
N77 49.309 E016 07.524.
Råken skal være synlig for folk som ferdes langs iskanten. 
 
 
At the fast ice edge in Van Mijenfjorden there is cut a small lead into the fast ice at
N77 49.309 E016 07.524.
The lead should be visible to anyone traveling along the ice edge.
 
Melder/ reported by; Jason Roberts

mandag 11. april 2016

Aavatsmarkbreen surge - passet mot Elisebreen - Kaffiøyra/ pass towards Elisebreen - Kaffiøyra

Aavatsmarkbreens surge har resultert i store sprekker helt opp til vannskillet mellom Aavatsmarkbreen og Løvenskioldfonna ved Eleonoretoppen. Det er store åpne sprekker i passet mot Elisebreen.

The surge in Aavatsmarkbreen has resulted in big crevasses all the way up to the transition between Aavatsmarkbreen and Løvenskioldfonna by Eleonoretoppen. There are big open crevasses in the pass towards Elisebreen.

Passet mot/ Pass towards Elisebreen

 
Aavatsmarkbreen fra/ from Eleonoretoppen
 
 
 
 
 
Melder/ reported by: Margrete Keyser/ Sysselmannen på Svalbard