Hvordan bruke feltlogg / How to use the fieldlog

Feltloggen er en web- og brukerbasert logg hvor observasjoner om fortrinnsvis farlige forhold ute i felt kan legges inn. Det være seg sjøis, bresprekker, skred, overvann, vindhull eller andre potensielle farer for folk som ferdes ute. Alle som ferdes på Svalbard har ansvaret for egen sikkerhet. Denne feltloggen inneholder kun observasjoner knyttet til bestemte steder og tidspunkter. Informasjonen sier ikke noe om forholdene for øvrig. For eksempel sier ikke en observasjon av en råk i sjøisen noe om isen i dette området ellers er trygg eller utrygg. Husk også at forholdene kan endre seg svært raskt.

Feltloggen is a web-based information base where you may read about potential dangerous conditions or notify other people about potential danger in the field, such as poor fjord ice, crevasses, avalanches and so on. All travellers in Svalbard are responsible for their own safety. Observations in the field log are limited both geographically and in time. The observations do not say anything about other conditions. For instance, an observed hole in the sea ice does not imply that the rest of the ice is safe or unsafe to cross. Remember that the conditions may change very rapidly in Svalbard.