torsdag 18. februar 2016

Usikker is på Linneevannet/ unsafe ice on Linneevannet

I det sørøstlige hjørnet av Linneevannet (mot Kongressvannet), der elven renner in i Linneevannet er isen usikker. Det er frosset på lag med nyis over eldre is med vann mellom lagene. Det gikk 3 skutere gjennom isen og satt seg fast i forgårs, ikke følg det sporet ut på isen.

Båthuset i nordenden av vannet har rast sammen.

Det er også veldig lite snø og mye stein i morenen foran Aldegondabreen.

In the south-east corner of Linneevannet (closest to Kongressvannet), where the river flows into Linneevannet the ice is not safe. It is frozen in few layer (water/ice/water/ice). Three scooters went through and got stuck in the water and ice the day before yesterday.

The boat shed on the north side of the lake has collapsed.

There is also very little snow and lots of rocks in the moraine in front of Aldegonabreen.

Linneevannet:Aldegondabremorenen:
 

 
 
 
Melder/ reported by: Fyodor Gilbo 

onsdag 17. februar 2016

Bresprekk Blekumbreen/ Crevasse Blekumbreen

Når en kommer opp Blekumbreen og tar opp ryggen på sørsiden for å komme opp på utsiktspunktet som er sør for merket «Bresprekk» på vedlagt kart, er det en åpen bresprekk eller smeltevannskanal relativt nærme der det ofte går spor. Ser en på topografien lenger opp mot fjellet, er det en forsenking i overgangen mellom bre og fjell som er stor nok til at det kan se ut som at det samler seg vann, så det kan være en smeltevanns kanal.

Posisjon: N78 14,646 E16 06,411

When you go up Blekumbreen and take the ridge up on the south side to get to the view point south of the waypoint "Breprekk" in the attached map, there is an open crevasse or meltwaterchannel relatively close to where the tracks usually are. If you look at the topography towards the mountain, there is a recession in the transition between the mountain and the glacier which is big enough to look like it holds water, so this can be a meltwater channel.
Position: N78 14,646 E16 06,411
Melder/ reported by: Vemund Solli/ Svalbard Booking

mandag 15. februar 2016

Skred fra Nordenskiöldtoppen/ Avalanche from Nordenskiöldtoppen

Det ble utløst skred i fjellsiden på øst-siden av Nordenskiöldtoppen ned mot Longyearbreen i går 14. februar.

An avalanche was triggered yesterday, 14 February, i the mountainside on the east-side of Nordenskiöldtoppen towards Longyearbreen

Melder/ reported by: Sysselmannen

mandag 8. februar 2016

Ustabile lag i snøen, Trollsteinen/ unstable layers in the snow, Trollsteinen


Det ble i går ettermiddag observert skytende sprekker (ca 2 meter) og "whom"- lyder i snøen i bakken  opp mot Trollsteinen (vestsiden). Det har kommet ca 30cm vindtransportert snø i bakken fra lørdag til søndag.

“Whomf”-ing and some (ca 2m) shooting cracks have been observed on the west slope of Trollsteinen  yesterday afternoon. Wind has been loading about 30cm of snow on the slope between saturday and sunday afternoon. 

 Melder/ reported by: Lucien Simpfendoerfer