fredag 11. april 2014

Råk i Dicksonfjorden/ open channel in the ice in Dicksonfjorden

UNIS laget den 8. april råk med RV Lance inn i Dicksonfjorden som vist på kartutsnitt. Posisjon der fartøyet lå i isen er: N 78 41,9380' E 015 18,8530'. Fartøyet gikk ut av isen den 10. april. Istykkelsen i området hvor fartøyet lå er ca. 35cm. Istykkelsen lengre ut i fjorden er betydelig mindre med overvann på isen. Isen i området har ikke vokst den siste tiden og det må derfor påregnes at råken fremdeles er åpen.

 

UNIS made a channel in the sea ice in Dicksonfjorden on 8 April with the vessel RV Lance. The vessel stopped at the position: N 78 41,9380' E015 18,8530'. RV Lance left the ice on 10 April. The ice thickness in the area where the vessel stopped is about 35cm. The ice thickness farther out in the fjord is significantly lower with water on the ice. The map image shows the channel in the ice and the position of the vessel. The ice thickness has not been growing in the last period and the channel in the ice will probably still be open.

 

Melder/ reported by: Fred Skancke Hansen/ UNIS

torsdag 10. april 2014

Breer rundt Ny-Ålesund/ Glaciers around Ny-Ålesund

Noen av breene som brukes for skuterkjøring til Ny-Ålesund og omkringliggende områder har nye sprekkområder eller pågående surge.

Some of the glaciers that are used for snowmobile traffic to Ny-Ålesund and the surrounding areas have new crevasse fields or an ongoing surge.


Aavatsmarkbreen: brefronten mot nordvest, Sarsøyra i bakgrunnen
Aavatsmarkbreen: the glacier front towards north-west, Sarsøyra in the background


Aavatsmarkbreen mot nord, Skanken i bakgrunnen
Aavatsmarkbreen towards north, Skanken in the background


Uvêrsbreen øvre del, mot øst-sørøst, Hofgaardtoppen til høyre
Uvêrsbreen upper part, towards east-southeast, Hofgaardtoppen to the right


Uvêrsbreen sprekkområde på nedre del av breen, mot øst med Bogegga til venstre og Gåvetoppen i bakgrunnen
Uvêrsbreen, crevasse area on the lower part of the glacier, towards east with Bodegga to the left and Gåvetoppen in the background

Alle foto: Sebastien Barrault
Melder/ reported by: Sebastien Barrault/ Feltlogg Ny-Ålesund

mandag 7. april 2014

Bresprekker ved Nordenskiöldtoppen/ Crevasses near NordenskiöldtoppenDet er breglepper og bresprekker i hele søndre del av breen som fører opp mot Nordenskiöldtoppen. Fareområdene er ikke synlige i terrenget på grunn av snødekket. Søndag 6. April 2014 falt en skiløper i en bresprekk på posisjon N78 10.95 E15 26.55 Den stiplede linjen viser ryggen og den røde ringen viser hvor skiløperen falt i bresprekken.
 
There are bergschrund and crevasses in the whole southern part of the glacier leading up to Nordenskiöldtoppen. The dangerous areas are not visible in the terrain because of the snow cover. On Sunday 6 April 2014 a skier fell into a crevasse in position N78 10.95 E15 26.55 The stippled line shows the ridge and the red circle shows where the skier fell into the crevasse.

Melder/ reported by: Sysselmannen på Svalbard
 
 


Foto: Arild Lyssand/ Sysselmannen på Svalbard