torsdag 16. april 2015

Elveleiet i Gipsdalen går opp/ The river in Gipsdalen has started melding up

Elveleiet som går fra Methuenbreen mot hytta i Gipsdalen (ca 78°31.90'N, 16°59.52'Ø) har begynt å gå opp og det er en del vann og slush i skutersporet rett nord for hytta.

The river flowing from Methuenbreen towards the cabin in Gipsdalen (ca 78°31.90'N, 16°59.52'Ø) har started melting and there is quite some water and slush in the scootertrack just north of the cabin.

Melder/ reported by: Margrete Keyser/ Sysselmannen på Svalbard

fredag 10. april 2015

Overvann i Mohnbukta/ overwater in Mohnbukta

Det er overvann i Mohnbukta, ca 300 meter ut fra Königsbergbreen og Hayesbreen. Det er 60 til 70 cm med vann under 20 cm snø. Isen under var tykk nok.

There is overwater in Mohnbukta, up to 300m out from Königsbergbreen and Hayesbreen, it was about 60-70cm of water underneath 20cm of snow. The ice below was plenty thick enough.


Melder/ reported by: Marcus Krahenbuhl/ Svalbard Snøscooterutleie

tirsdag 7. april 2015

Sprekkområde på Paulabreen/ Crevasse area on Paulabreen

Det går store sprekker på tvers av breen ved dammen mellom Skagsmulen og Stamnen ved krysset Paulabreen/ Moršnevbreen/ Strongbreen. Sprekkene er ikke synlige når man kjører sørover på Paulabreen, men er godt synlige når man kommer fra Strongbreen og kjører nordover igjen.

There are big crevasses across the glacier by the pool between Skagsmulen and Stamnen by the intersection Paulabreen/ Moršnevbreen/ Strongbreen. The crevasses are not visible when you are driving southwards on Paulabreen, but are clearly visible when you arrive from Strongbreen and are driving northwards again.

Melder/ reported by: Gøran Andersen