tirsdag 19. april 2011

Vær forsiktig på sjøis / Be cautious on sea ice

18.4 gikk to snøskutere gjennom isen i Tempelfjorden. Sysselmannen oppfordrer alle som ferdes på sjøis til å vise aktsomhet. Vi minner spesielt om at man bør unngå området øst for utløpet av Murdochelva, ved det såkalte Murdoch-hullet i Tempelfjorden. OBS: Murdoch-hullet kan variere i omfang og posisjon.

 

On the 18th of April two snow mobiles went through the ice in Tempelfjorden. The Governor urges everyone who is crossing the ice to be cautious.  We specially remind you to avoid the area to the east of the outflow of Murdochelva in Tempelfjorden, the so called Murdoch Hole. Please observe that the Murdoch Hole can vary in size and position.

fredag 8. april 2011

Bryting av is i van Mijen fjorden / Braking ice in van Mijen fjord

UNIS might break some of the sea ice in the area marked with red above between 8th April to 15th April.

UNIS phonenumber +47 952 83 511 in case you have questions regarding this.

Murdoch hullet i Tempelfjorden / The Murdoch hole in Tempelfjorden (open water)

UNIS rapporterer at Murdochhullet nå kun er dekket av en tynn hinne med snø og is og er veldig vanskelig å se. Selv om det går scooterspor rett over råka nå betyr det ikke at isen er trygg å ferdes på over råka.
ENDRING: Kartet er fjernet grunnet usikker posisjon. 
------------
UNIS reports that the ”Murdoch hole” (open water) is covered by a thin layer of snow and ice and that it is hard too see where the hole is. Even though there are snowmobile tracks crossing the hole it is not considered to be safe to drive across it.
EDIT: Map removed due to inaccurate position.