onsdag 18. mars 2015

Bresituasjonen sørover mot Hornsund/ the glacier situation southwards to Hornsund

Det er målt økende hastigheter på Austre Torellbreen, Hansbreen, Paierlbreen og Mühlbacherbreen. Alle disse breene beveger seg raskere enn i fjor, og høye hastigheter har blitt målt langt oppover breene, ikke bare ved brefrontene.

Det er veldig sannsynlig at det er store sprekkområder på alle disse breene.

Hvite flekker med flerfargede pixler indikerer at vi ikke har data for disse områdene. De flekkene betyr ikke at det er lave hastigheter. 

Legg merke til at det er forskjellig skala på de forskjellige bildene.


Increasing flow velocities were measured on the glaciers Austre Torellbreen, Hansbreen, Paierlbreen and Mühlbacherbreen. These glaciers are all moving faster than last year, and high velocities have been measured far up the glaciers, not just at their fronts.

It is very likely that widespread crevassing affects all of these glaciers.

White patches with multicolored pixels indicate that we do not have data over these areas. It does not mean low velocities.

Pay attention to the change in scale between the images.

Melder/ reported by: Heïdi Sevestre PhD Student, The University Centre in Svalbard


tirsdag 17. mars 2015

Skred på Frimtham/ Avalanche at Fritham

Det har gått et stort skred ved Fritham, og det henger store skavler i områdene over løypen i Todalen.

There has been a big avalanche at Fritham, and there are big cornices hanging in the areas over the track in Todalen.

Melder/ reported by: Olaf Storø

Foto: Remi Hermansen
 
 
Foto: Odd Magne Kvålshagen

mandag 16. mars 2015

Isen i Tempelfjorden og Murdoch-hullet/ The ice in Tempelfjorden and the Murdoch-hole

Sysselmannen har mottatt bilder av is-situasjonen i Tempelfjorden ut fra Fredheim fra Lufttransport, se bilder under.


The Governor has received Pictures of the ice-situation in Tempelfjorden by Fredheim from Lufttransport, check the Pictures below.

Fredheim til venstre i bildet/ Fredheim at the left in the Picture.Murdoch-hullet ligger i området øst for utløpet av Murdoch-elva på nordsiden av Tempelfjorden. Det er lite synlig, og delvis åpent med et snødekke.

The Murdoch-hole is in the area east of the outlet of the Murdoch-river, in the northside of Tempelfjorden. It is difficult to see, and is partly open with a snow cover.Melder/ reported by: Sysselmannen/ Lufttransport.

lørdag 14. mars 2015

Isen sprekker opp ved Fredheim/ The ice is breaking up by Fredheim

Det er nå i ettermiddag store langsgående råker i isen med åpent vann midt i skuterløpen ved Fredheim. Dette har skjedd i løpet av dagen.

There are now this afternoon big cracks in the ice with open water in the middle of the scooter track by Fredheim. This has happened during the day.

Melder/ reported by: Arve Johnsen


onsdag 11. mars 2015

Overvann og sprekker på isen i Mohnbukta

Det har vært sterk fralandsvind i Mohnbukta, noe som har resultert i oppsprukket is med mye slush og overvann mellom Usherbreen og Mohnbukta.

There has been strong off-shore wind in Mohnbukta, which has resulted in fissured and cracked ice, and a lot of water and slush on the ice between Usherbreen and Mohnbukta.

Melder/ reported by: Doreen Lampe/ Spitzbergen Adventures