tirsdag 19. april 2011

Vær forsiktig på sjøis / Be cautious on sea ice

18.4 gikk to snøskutere gjennom isen i Tempelfjorden. Sysselmannen oppfordrer alle som ferdes på sjøis til å vise aktsomhet. Vi minner spesielt om at man bør unngå området øst for utløpet av Murdochelva, ved det såkalte Murdoch-hullet i Tempelfjorden. OBS: Murdoch-hullet kan variere i omfang og posisjon.

 

On the 18th of April two snow mobiles went through the ice in Tempelfjorden. The Governor urges everyone who is crossing the ice to be cautious.  We specially remind you to avoid the area to the east of the outflow of Murdochelva in Tempelfjorden, the so called Murdoch Hole. Please observe that the Murdoch Hole can vary in size and position.