mandag 9. desember 2013

Åpne smeltevannskanaler på Sjaktbreen / Open meltwater channels on Sjaktbreen

AF-Gruppen har vært ute for å merke scootertraseen fra Svea Nord, over Sjaktbreen og Slakbreen til Andreasbu. Det ble funnet flere åpne smeltevannskanaler (/ sprekker) på Sjaktbreen i området før skutertraséen og doser-/tråkkemaskintraséen møtes på Slakbreen («Ruudkrysset»). AF-gruppen har i stedet merket en doser-/tråkkemaskintrase de mener er trygg over Slakbreen og Höganäsbreen mellom Svea Nord og Andreasbu. Sysselmannen har ikke befart området eller AF-gruppens anbefalte rute.
 
AF-Gruppen has been out to mark out the snowmobile route from Svea Nord, over Sjaktbreen and Slakbreen to Andreasbu. There were found many open meltwater channels (/ crevasses) on Sjaktbreen in the area before the snowmobile route and the dozer route meet on Slakbreen (“Ruudkrysset”). AF- has instead marked a dozer route they mean is safe over Slakbreen and Höganäsbreen between Svea Nord and Andreasbu. The Governor has not inspected the area or AF-Gruppen’s recommended route.
 
Melder/ reported by: Olav Grave/ AF-Gruppen
 
 
 
 

mandag 2. desember 2013

Hull i elveisen i Helvetiadalen/ Hole in the river ice in Helvetiadalen

Det er et hull i isen rett etter der du kjører ned på elva første gangen bare få meter opp på venstre siden av skutersporet slik det ligger nå Helvetiadalen. Det ser ut til å være stort nok til og få en skuterski nedi og en bråstopp.
There is a hole in the ice just after the first decent onto the river ice just a few meters up on the left side of the snowmobile track as it is now in Helvetiadalen. It seems to be big enough to get a snowmobile ski into it and thus get a sudden stop.
Rapportert av/ reported by: Vemund Solli

 

Feltlogg vintersesongen 2013/ 2014

Vintersesongen er i gang og vi oppfordrer alle som ferdes i felt om å følge med på Feltloggen og bidra med informasjon. Dersom du ser noe ute i felt som du mener bør inn i loggen, ta kontakt med reiselivsrådgiver Margrete Keyser på telefon 79 02 43 23 eller mnk@sysselmannen.no. Utenom arbeidstid kan vakthavende hos Sysselmannen kontaktes på 79 02 12 22. Husk å ta GPS-posisjon og bilder.
 

Husk at informasjonen som legges ut her er steds- og tidsspesifikk og ikke sier noe om forholdene forøvrig!

 

The winter season has started and we ask everyone traveling in the field to follow Feltloggen and to contribute with information. If you see something in the field that you think should be in the log, please contact tourism adviser Margrete Keyser by phone: 79 02 43 23 or by e-mail: mnk@sysselmannen.no. Outside working hours you can contact the Governor’s officer on duty at 79 02 12 22. Remember to take the GPS-position and pictures.
 

Remember that the information on Feltloggen is specific in time and location, and does not say anything about the conditions elsewhere!