mandag 9. desember 2013

Åpne smeltevannskanaler på Sjaktbreen / Open meltwater channels on Sjaktbreen

AF-Gruppen har vært ute for å merke scootertraseen fra Svea Nord, over Sjaktbreen og Slakbreen til Andreasbu. Det ble funnet flere åpne smeltevannskanaler (/ sprekker) på Sjaktbreen i området før skutertraséen og doser-/tråkkemaskintraséen møtes på Slakbreen («Ruudkrysset»). AF-gruppen har i stedet merket en doser-/tråkkemaskintrase de mener er trygg over Slakbreen og Höganäsbreen mellom Svea Nord og Andreasbu. Sysselmannen har ikke befart området eller AF-gruppens anbefalte rute.
 
AF-Gruppen has been out to mark out the snowmobile route from Svea Nord, over Sjaktbreen and Slakbreen to Andreasbu. There were found many open meltwater channels (/ crevasses) on Sjaktbreen in the area before the snowmobile route and the dozer route meet on Slakbreen (“Ruudkrysset”). AF- has instead marked a dozer route they mean is safe over Slakbreen and Höganäsbreen between Svea Nord and Andreasbu. The Governor has not inspected the area or AF-Gruppen’s recommended route.
 
Melder/ reported by: Olav Grave/ AF-Gruppen
 
 
 
 

mandag 2. desember 2013

Hull i elveisen i Helvetiadalen/ Hole in the river ice in Helvetiadalen

Det er et hull i isen rett etter der du kjører ned på elva første gangen bare få meter opp på venstre siden av skutersporet slik det ligger nå Helvetiadalen. Det ser ut til å være stort nok til og få en skuterski nedi og en bråstopp.
There is a hole in the ice just after the first decent onto the river ice just a few meters up on the left side of the snowmobile track as it is now in Helvetiadalen. It seems to be big enough to get a snowmobile ski into it and thus get a sudden stop.
Rapportert av/ reported by: Vemund Solli

 

Feltlogg vintersesongen 2013/ 2014

Vintersesongen er i gang og vi oppfordrer alle som ferdes i felt om å følge med på Feltloggen og bidra med informasjon. Dersom du ser noe ute i felt som du mener bør inn i loggen, ta kontakt med reiselivsrådgiver Margrete Keyser på telefon 79 02 43 23 eller mnk@sysselmannen.no. Utenom arbeidstid kan vakthavende hos Sysselmannen kontaktes på 79 02 12 22. Husk å ta GPS-posisjon og bilder.
 

Husk at informasjonen som legges ut her er steds- og tidsspesifikk og ikke sier noe om forholdene forøvrig!

 

The winter season has started and we ask everyone traveling in the field to follow Feltloggen and to contribute with information. If you see something in the field that you think should be in the log, please contact tourism adviser Margrete Keyser by phone: 79 02 43 23 or by e-mail: mnk@sysselmannen.no. Outside working hours you can contact the Governor’s officer on duty at 79 02 12 22. Remember to take the GPS-position and pictures.
 

Remember that the information on Feltloggen is specific in time and location, and does not say anything about the conditions elsewhere!

 

fredag 7. juni 2013

Utrygge snøbruer Uværsbreen / Unsafe snow bridges

Snøbruene på øvre del av Uværsbreen er utrygge. Ruta bør unngås av eventuelle skiturister som skal til Brøggerhalvøya. / The snow bridges on the upper part of Uværsbreen are not safe. The route should be avoided by skiers going to Brøggerhalvøya.

 

mandag 27. mai 2013

Isbryting i Tempelfjorden / Icebreaking in Tempelfjorden

 

Basecamp planlegger å bryte «Noordelicht» ut av isen i dag, 27.5., eller i morgen, 28.5.. Reisende bør være oppmerksomme på råken. / Basecamp is planning to break “Noorderlicht” out of the ice today, 27.5., or tomorrow, 28.5.. Be aware of the open channel in the ice!

tirsdag 2. april 2013

Satelittbilde av Murdoch-hullet / satellite picture of the Murdoch-hole

Digital Glode har tatt ett satellittbilde over Tempelfjorden som viser Murdoch-hullet tydelig. Sysselmannen minner om at området med dårlig is rundt hullet er større enn størrelsen på hullet som vises på bildet, sør-øst for Kapp Murdoch. Bildet er tatt 20.3.2013 fra ca 770 km høyde.

 

Digital Globe has taken a satellite picture of Tempelfjorden, clearly showing the Murdoch-hole. The Governor reminds you that the area with bad ice is larger than the size of the hole that is visible of the picture, south-east of Kapp Murdoch. The picture is taken on 20.3.2013 from approx. 770 km altitude.

 

Melder/ reported by: Aud Andersen og Digital Globe.

 

 

 

 

 

 

torsdag 14. mars 2013

Seismisk skyting på sjøisen / Seismics on the sea ice

UNIS driver seismisk skyting på sjøisen i Sveabukta frem til 19.03.13. Dette kan føre til usikker sjøis i området.
Området det skytes i fremgår av vedlagte kartutsnitt.
 
UNIS is shooting seismics on the sea ice in Sveabukta until 19.3.2013. This can cause unsafe sea ice in the area.
The area is given in the map attached.
 
 
 

fredag 22. februar 2013

Åpen smeltevannskanal på Kongsvegen / Open meltwaterchannel on Kongsvegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En av smeltevannskanalene på Kongsvegen er delvis åpen og uvanlig dyp og bred. Noen av de åpne partiene er midt i den normale ruta når man skal fra Kongsvegen til Uvêrsbreen. Omtrentlig koordinat på et av hullene: N 78 48.976' Ø 12 43.474'. Merk også at det kan være sprekker i passasjen ved Jensebu, da breen har endret seg mye her det siste året.
 
One of the melt-water channels at the Kongsvegen glacier is open and unusually wide and deep. Some of the open parts are in the middle of the normally safe route between Kongsvegen and Uvêrsbreen. Approx. coordinates for one of the holes: N 78  48.976' E 12 43.474'. Also note that the glacier next to Jensebu has changed a lot. There might be some crevasses.


Melder/ reported by: Linda Bakken

torsdag 21. februar 2013

Vindhull på Fjordnibba / Windhole on Fjordnibba

Det er et vindhull på Fjordnibba, ca. posisjon er N 78 21.675 Ø 17 00.802. Hullet er ca 2m dypt og 3-4m langt.

 

There is a windhole on Fjordnibba, the ca. position is N 78 21.675 E 17 00.802. The hole is about 2m deep and 3-4m long.

 

Melder/ reported by: Vemund Solli

tirsdag 19. februar 2013

Fortsatt dype doserspor / Still deep dozer tracks

Det utføres fortsatt dosertransport mellom Longyearbyen og Svea. Vær oppmerksom på at det kan være dype spor gjennom Todalen, Gangdalen, Reindalen og over Slakbreen. AF Arctic melder at tråkkemaskintransport vil foregå regelmessig de neste ukene fremover.

 

Transports by dozer are still being done between Longyearbyen and Svea. There can be deep tracks in Todalen, Gangdalen, Reindalen and over Slakbreen. AF Arctic is signaling that dozer transports will occur regularly the next weeks.

 

Melder/ reported by: Olav Grave, AF Gruppen

 

 

fredag 15. februar 2013

Smeltevannskanal/ vindhull i Tellbreen / Meltwaterchannel/ windhole in Tellbreen

Det er en smeltevannskanal med et vindhull i Tellbreen på ca. posisjon N 78 15.363 Ø 16 13.364. Kanalen/ hullet syntes ikke når man kjører nedover breen.

There is a meltwater channel with a wind hole in Tellbreen, the ca. position is N 78 15.363 E 16 13.364. The channel/ hole is not visible when you drive down the glacier.
Posisjon: 78'15.363, 016'13.364

Melder/ reported by: Thomas Andersen

torsdag 31. januar 2013

Vindhull Rabotbreen / Windhole Rabotbreen

Det er et vindhull på Rabotbreen på ca. posisjon N 78 16.584 Ø 018 07.145. Vindhullet er ca 3 meter dypt på det dypeste mot øst. Bildet er tatt fra vest.
 
There is a windhole on Rabotbreen, the position is ca. N 78 16.584 E 018 07.145. The windhole is ca 3 meters deep at the deepest in east. The picture is taken from west.
 
Melder/ reported by: Pål Higraff
 

tirsdag 29. januar 2013

Dype doserspor / Deep dozer track

AF Arctic AS utfører nå doser og tråkkemaskintransport mellom Longyearbyen og Svea i forbindelse med båtanløpet som var i forrige uke. Vær oppmerksom på at det kan være dype spor gjennom Todalen, Gangdalen, Reindalen og over Slakbreen. Veidekke og Arctic Drilling utfører også transporter i samme trase.
 
AF Arctic AS is now doing transports by dozer between Longyearbyen and Svea in connection with the ship arrival last week. They wish to inform that there can be deep tracks in Todalen, Gangdalen, Reindalen and over Slakbreen. Veidekke and Arctic Drilling are also doing transports on the same route.
 
Melder/ reported by: Olav Grave, AF Gruppen
 

onsdag 23. januar 2013

Vindhull - brink / windhole - brink

Det har bygget seg opp et vindhull i forbindelse med en elvebrink i Agardhdalen.
Posisjonen er N78 06.936 E18 15.526.
 
In connection with a river brink there is a windhole in Agardhdalen.
The position is N78 06.936 E18 15.526.
 
 
Rapportert av/ reported by: Margrete Keyser.

Feltlogg 2013

Vintersesongen er i gang og vi oppfordrer alle som ferdes i felt om å følge med på Feltloggen og bidra med informasjon. Dersom du ser noe ute i felt som du mener bør inn i loggen, ta kontakt med reiselivsrådgiver Margrete Keyser på telefon 79024323 eller mnk@sysselmannen.no. Utenom arbeidstid kan vakthavende hos Sysselmannen kontaktes på 79021222. Husk å ta GPS-posisjon og bilder.
 
Husk at informasjonen som legges ut her er steds- og tidsspesifikk og ikke sier noe om forholdene for øvrig!
 
The winter season has started and we ask everyone traveling in the field to follow Feltloggen and to contribute with information. If you see something in the field that you think should be in the log, please contact tourism adviser Margrete Keyser by phone: 79024323 or by e-mail: mnk@sysselmannen.no. Outside working hours you can contact the Governor’s officer on duty at 79021222. remember to take the GPS-position and pictures.
 
Remember that the information on Feltloggen is specific in time and location, and does not say anything about the conditions elsewhere!