mandag 8. februar 2016

Ustabile lag i snøen, Trollsteinen/ unstable layers in the snow, Trollsteinen


Det ble i går ettermiddag observert skytende sprekker (ca 2 meter) og "whom"- lyder i snøen i bakken  opp mot Trollsteinen (vestsiden). Det har kommet ca 30cm vindtransportert snø i bakken fra lørdag til søndag.

“Whomf”-ing and some (ca 2m) shooting cracks have been observed on the west slope of Trollsteinen  yesterday afternoon. Wind has been loading about 30cm of snow on the slope between saturday and sunday afternoon. 

 Melder/ reported by: Lucien Simpfendoerfer