mandag 15. februar 2016

Skred fra Nordenskiöldtoppen/ Avalanche from Nordenskiöldtoppen

Det ble utløst skred i fjellsiden på øst-siden av Nordenskiöldtoppen ned mot Longyearbreen i går 14. februar.

An avalanche was triggered yesterday, 14 February, i the mountainside on the east-side of Nordenskiöldtoppen towards Longyearbreen

Melder/ reported by: Sysselmannen