torsdag 18. februar 2016

Usikker is på Linneevannet/ unsafe ice on Linneevannet

I det sørøstlige hjørnet av Linneevannet (mot Kongressvannet), der elven renner in i Linneevannet er isen usikker. Det er frosset på lag med nyis over eldre is med vann mellom lagene. Det gikk 3 skutere gjennom isen og satt seg fast i forgårs, ikke følg det sporet ut på isen.

Båthuset i nordenden av vannet har rast sammen.

Det er også veldig lite snø og mye stein i morenen foran Aldegondabreen.

In the south-east corner of Linneevannet (closest to Kongressvannet), where the river flows into Linneevannet the ice is not safe. It is frozen in few layer (water/ice/water/ice). Three scooters went through and got stuck in the water and ice the day before yesterday.

The boat shed on the north side of the lake has collapsed.

There is also very little snow and lots of rocks in the moraine in front of Aldegonabreen.

Linneevannet:Aldegondabremorenen:
 

 
 
 
Melder/ reported by: Fyodor Gilbo