søndag 31. januar 2016

Nylig utløst skred i Tverrdalen- Reindalen / Fresh avalanche in Tverrdalen- Reindalen

Det er er utløst skred i dag i Tverrdalen ca 4-500 meter før utløpet mot Reindalen på østsiden av dalen. Det meldes om mye løssnø i terrenget. Skuterfører som observerte skredet bekrefter at ingen er tatt i skredet.

There has been an avalanche today in Tverrdalen ca 4-500 meters before coming to Reindalen on the east side of the valley. There are reports of a lot of loose snow in the terrain. Snowmobile driver observing the avalanche confirms that no one was taken in the avalanche.