onsdag 11. mars 2015

Overvann og sprekker på isen i Mohnbukta

Det har vært sterk fralandsvind i Mohnbukta, noe som har resultert i oppsprukket is med mye slush og overvann mellom Usherbreen og Mohnbukta.

There has been strong off-shore wind in Mohnbukta, which has resulted in fissured and cracked ice, and a lot of water and slush on the ice between Usherbreen and Mohnbukta.

Melder/ reported by: Doreen Lampe/ Spitzbergen Adventures