onsdag 18. mars 2015

Bresituasjonen sørover mot Hornsund/ the glacier situation southwards to Hornsund

Det er målt økende hastigheter på Austre Torellbreen, Hansbreen, Paierlbreen og Mühlbacherbreen. Alle disse breene beveger seg raskere enn i fjor, og høye hastigheter har blitt målt langt oppover breene, ikke bare ved brefrontene.

Det er veldig sannsynlig at det er store sprekkområder på alle disse breene.

Hvite flekker med flerfargede pixler indikerer at vi ikke har data for disse områdene. De flekkene betyr ikke at det er lave hastigheter. 

Legg merke til at det er forskjellig skala på de forskjellige bildene.


Increasing flow velocities were measured on the glaciers Austre Torellbreen, Hansbreen, Paierlbreen and Mühlbacherbreen. These glaciers are all moving faster than last year, and high velocities have been measured far up the glaciers, not just at their fronts.

It is very likely that widespread crevassing affects all of these glaciers.

White patches with multicolored pixels indicate that we do not have data over these areas. It does not mean low velocities.

Pay attention to the change in scale between the images.

Melder/ reported by: Heïdi Sevestre PhD Student, The University Centre in Svalbard