lørdag 14. mars 2015

Isen sprekker opp ved Fredheim/ The ice is breaking up by Fredheim

Det er nå i ettermiddag store langsgående råker i isen med åpent vann midt i skuterløpen ved Fredheim. Dette har skjedd i løpet av dagen.

There are now this afternoon big cracks in the ice with open water in the middle of the scooter track by Fredheim. This has happened during the day.

Melder/ reported by: Arve Johnsen