mandag 16. mars 2015

Isen i Tempelfjorden og Murdoch-hullet/ The ice in Tempelfjorden and the Murdoch-hole

Sysselmannen har mottatt bilder av is-situasjonen i Tempelfjorden ut fra Fredheim fra Lufttransport, se bilder under.


The Governor has received Pictures of the ice-situation in Tempelfjorden by Fredheim from Lufttransport, check the Pictures below.

Fredheim til venstre i bildet/ Fredheim at the left in the Picture.Murdoch-hullet ligger i området øst for utløpet av Murdoch-elva på nordsiden av Tempelfjorden. Det er lite synlig, og delvis åpent med et snødekke.

The Murdoch-hole is in the area east of the outlet of the Murdoch-river, in the northside of Tempelfjorden. It is difficult to see, and is partly open with a snow cover.Melder/ reported by: Sysselmannen/ Lufttransport.