fredag 27. februar 2015

Forskningsutstyr på isen i Sveabukta/ Research equipment on the ice in Sveabukta


Akvaplan-NIVA har i perioden 13. - 21. februar utført feltarbeid på isen i Sveabukta. Vi har saget hull i isen og satt ned totalt 8 konstruksjoner som nå er frosset fast, samt 2 såkalte kontrollhull på 1,5 x 1,5m. Farene med dette består i de to åpne hullene og den snaue meteren de konstruksjonene stikker opp, samt isblokkene som er dradd unna etter saging av hull. Hele området er nå godt merket med røde løypestikker med refleks. Dette er tenkt å være der frem til isen går.

During the period from 13 to 21 February, Akvaplan-NIVA  conducted fieldwork on the ice in Sveabukta. We have sawed a hole in the ice and put down a total of 8 structures that are now frozen, and two so-called control gaps of 1.5 x 1.5m. The dangers of this consists in the two open holes and the one meter high structures , as well as blocks of ice from the holes. The whole area is now well marked with red trail sticks with reflectors. The stuctures are going to be there until the ice goes.
 
 
Melder/ reported by: Rune Svendsen/ Akvaplan Niva