tirsdag 7. april 2015

Sprekkområde på Paulabreen/ Crevasse area on Paulabreen

Det går store sprekker på tvers av breen ved dammen mellom Skagsmulen og Stamnen ved krysset Paulabreen/ Moršnevbreen/ Strongbreen. Sprekkene er ikke synlige når man kjører sørover på Paulabreen, men er godt synlige når man kommer fra Strongbreen og kjører nordover igjen.

There are big crevasses across the glacier by the pool between Skagsmulen and Stamnen by the intersection Paulabreen/ Moršnevbreen/ Strongbreen. The crevasses are not visible when you are driving southwards on Paulabreen, but are clearly visible when you arrive from Strongbreen and are driving northwards again.

Melder/ reported by: Gøran Andersen