fredag 6. februar 2015

Skred i Bolterdalen/ Avalanche in Bolterdalen

Onsdag 5. februar gikk det skred i Bolterdalen ved ca posisjon N 78 08.530 E 015 58.496. Skredet har krysset den vanlige traseen med ca 80 meter og er opptil 4 meter tykt der.

Wednesday 5 February there was an avalanche in  Bolterdalen at ca position N 78 08.530 E 015 58.496. The avalanche has crossed over the regular traffic route by 80 meters and is about 4 meters thick there.

Melder/ reported by: Sysselmannen på Svalbard/ Green Dog Svalbard