onsdag 18. februar 2015

Store overhengende skavler i Fardalsbakken/ big overhanging cornices in Fardalsbakken

Det er store overhengende skavler fra vestsiden av passet på Longyearbreen og nedover siden av Fardalsbakken som kan falle ned og utløse skred.

Sysselmannen oppfordrer folk som skal på tur til å unngå skredfarlige områder.

There are big overhanging cornices from the west-side of the pass on Longyearbreen and downwards the side of Fardalsbakken that can fall down and release avalanches.

The Governor urges people that are going out on trips to avoid potential avalanche areas.

Melder/ reported by: Niklas Gerhardson/ Better Moments.