fredag 27. februar 2015

Varsel om svært dårlig vær i helgen/ Alert of very bad weather during this weekend


Sysselmannen har fått følgende melding fra Meteorologisk institutt:                    
Et kraftig lavtrykk flytter seg nordover i Norskehavet. Dette vil gi vindøkning på Svalbard lørdag kveld. Foreløpig ser det ut til å være godt samsvar i prognosene om denne utviklingen. Søndag ventes øking til østlig sterk kuling, langs vestkysten periodevis full storm. Tiltykning til snø og snøfokk kommer til å gi svært dårlige siktforhold. Det ventes mest snø på østkysten. Mandag morgen minker vinden til stiv kuling og det vil fortsatt snø.

Sysselmannen oppfordrer alle som har tenkt seg på tur til å ta hensyn til dette varselet.

The Governor has received the following message from the Norwegian Meteorological Institute:                

A strong low pressure system is moving northwards in the Norwegian Sea. This will give a wind increase in Svalbard Saturday night. So far the forecasts seem to be consistent about this Development. Sunday the wind is expected to increase to an easterly gale, along the west coast intermittently full storm. Snowfall and blowing snow is going to give very poor visibility. The most snow is expected in the East Coast. Monday morning the wind will decrease to gale and it will still snow.

Governor urges all who intend to go on trips to take this message into account.

 

 
 
 
Melder/ reported by: Meteorologisk institutt/ The Norwegian Meteorological Institute