onsdag 5. februar 2014

Skavl i Skaret (Brøggerpasset)/ steep snowdrift in Skaret (Brøggerpasset)

Det er en ca. tre meter høy skavl i Skaret (Brøggerpasset - mellom Skarsnuten og Steenfjellet) som er vanskelig å passere. Skavlen synes ikke og er farlig for folk som kommer fra sør og er svært vanskelige å forsere fra nord.

Posisjonen er N78 52.424; E011 51.355.

 

There is a three meter high snowdrift at Skaret (Brøggerpasset - between Skarsnuten and Steenfjellet) which is difficult to pass. The snowdrift is not visible and is dangerous for people travelling from the south. It is very difficult to pass from the north.

The position is N78 52.424; E011 51.355

 

Melder/ reported by: Thomas Andersen