torsdag 6. februar 2014

Åpen smeltevannskanal på Scott Turnerbreen/ Open meltwaterchannel on Scott Turnerbreen

Det er en åpen smeltevannskanal i overgangen fra Scott Turnerbreen til morenen på ruten som går fra Bolterdalen til Tverrdalen og Reindalen. Smeltevannskanalen kan være vanskelig å se, og skutersporet er kun ca. 1,5 m bredt. På hver side av dette sporet er det et opp til fire meters fall.
Posisjon N78 06.456 E 15 58.186

There is an open meltwaterchannel in the transition from Scott Turnerbreen to the moraine on the route going from Bolterdalen to Tverrdalen and Reindalen. The meltwaterchannel can be difficult to see, and the snowmobile track is only 1,5 m wide. On each side of this track there is a fall of up to four meters.
Position N78 06.456 E 15 58.186

Melder/ reported by: Sysselmannen på Svalbard