tirsdag 18. februar 2014

Åpne smeltevannskanaler på Brøggerbreen/ open meltwater channels on Brøggerbreen

Det er observert åpne smeltevannskanaler og hull på Brøggerbreen i nærheten av det vanlige skutersporet.

Posisjoner:

Hull: N78 53.651 E11 50.508

Åpen smeltevannskanal: N78 53.188 E11 51.074

 

Open meltwater channels and holes have been spotted on Brøggerbreen nearby the "usual" scooter track.

Positions:

Hole: N78 53.651 E11 50.508

Open meltwater channel: N78 53.188 E11 51.074

 

Melder/ reported by: Sebastien Barault/ Feltlogg Ny-Ålesund