mandag 27. januar 2014

Ustabil isgrotte i Longyearbreen/ unstable ice cave in Longyearbreen

Isgrotten i Longyearbreen anses som ustabil. Det har gått flere store isras og det henger mer is igjen som kan rase ut.

 

The ice cave in Longyearbreen is regarded as unstable. There have been many big ice falls and there is more ice left that can fall down.

 

Melder/ reported by:  Tore Hoem/ Spitsbergen Travel