tirsdag 25. februar 2014

Ferdselsforbud ved Svea flyplass/ Restricted area at Svea airport

For å hindre uønsket ferdsel inne på sikkerhetsområdet rundt flyplassen i Svea, er dette området delvis inngjerdet. All trafikk eller ferdsel på innsiden av gjerdet/stikkene er forbudt uten klarering fra flytårnet. Ferdselsforbudet gjelder døgnet rundt, hver dag, uavhengig av om det foregår flytrafikk eller ikke.
 
To stop unwanted travel inside the security area around the airport in Svea, the area is partly fenced in. All traffic on the inside of the fence/ poles is forbidden without clearance from the airport tower. The restriction is in force day and night, every day, even if there is no air traffic going on at the time.
 
Melder/ reported by: Jan Ove Steinsmo- Svea flyplass/ Store Norske Spitsbergen Grubekompani